آرشیو اخبار - 20 دی 1395

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

سهیل دلشادی مدال برنز پیشکسوتان بدمینتون کشور را به گردن آویخت

سهیل دلشادی ورزشکار مجتمع گاز پارس جنوبی در دوازدهمین دوره مسابقات بدمینتون پیشکسوتان کشور در شهرستان ساری در قسمت دونفره بر سکوی سوم ایستاد.
۲۰ دی ۱۳۹۵ ۱۰:۲۰