جزییات خبر

گزارش تصویری تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم

گزارش تصویری تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم

تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم 12
تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم 11
تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم 10
تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم 9
تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم 7
تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم 3
تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم 24
تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم 23
تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم 22
تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم 21
تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم 20
تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم 19
تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم 18
تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم 17
تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم 16
تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم 15
تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم 14
تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم 13

 عکاس: بهروزی

(شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹) ۱۱:۱۵پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید