جزییات خبر

همسو با تعیین صلاحیت حرفه ای نیروهای رسمی و پیمانکاری بهره برداری

دوره تدوین استانداردهای مشاغل در پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

جلسات تدوین استانداردهای مشاغل بهره برداری به منظور تعیین صلاحیت حرفه ای نیروهای رسمی و پیمانکاری واحد بهره برداری پالایشگاه سوم برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی؛ داریوش صوفی امامی، سرپرست عملیات نوبتکاری پالایشگاه سوم عنوان داشت: این نشست ها با هدف تدوین استانداردهای مشاغل واحد بهره برداری اعم از پالایش و آب،برق و بخار و کمک بهره برداری با حضور نماینده آموزش ستاد و مشارکت سرپرستان و همکاران نوبتکار اتاق کنترل پالایشگاه برگزار گردید.

وی ادامه داد: در این نشست ها، شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای مورد نیاز افراد برای انتصاب در ساختار سازمانی رسمی و پیمانکاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

صوفی امامی با تاکید بر لزوم ارتقاء سطح دانش علمی و عملی کارکنان و هم چنین افزایش سطح کیفی نظارت سرپرستان نوبتکاری، اجرای طرح صلاحیت حرفه ای را زمینه ساز اصلاح ساختار سازمانی و تناسب مشاغل و شاغلین برشمرد .

به گفته این مقام مسئول در ارتباط با تدوین استاندارد شغلی سرپرستان نوبتکاری، موارد متعددی در شرح وظایف ایشان اعمال گردید که می تواند کار نظارت را بیشاز پيش اثربخش نماید .

وی افزود: در موضوع صلاحیت حرفه ای نیروهای پیمانکاری,انتخاب و انتصاب بر پایه کیفیت نیروی انسانی برای هر سمت سنجیده می شود که این مهم با همکاری آموزش ستاد و سازمان فنی و حرفه ای استان بوشهر محقق می گردد و پس از آن انجام این فرایند ، گواهی صلاحیت حرفه ای برای فرد صادر می گردد که نشان دهنده میزان شایستگی وی برای تصدی شغل مورد نظر است .

این مقام مسئول در پایان با سپاس از مسئولین مرتبط با این طرح ، اظهار امیدواری کرد که بارعایت اصول مطروحه,زمینه انتخاب و انتصاب نفرات اصلح وحائز شرائط در ساختار سازمانی بهره برداری فراهم گردد.

گفتنی است تمامی اطلاعات ، شایستگی ها و شرایط احراز مشاغل ، طی سه جلسه هم اندیشی اعضاء کمیته احراز صلاحیت حرفه ای نیروهای رسمی و پیمانکاری بهره برداری پالایشگاه سومجمع بندی و نهائی گردید.
مجتمع گاز پارس جنوبی
(دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸) ۰۸:۳۴پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید