جزییات خبر

گزارش تصویری تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم

گزارش تصویری تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم


تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 16
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 14
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 11
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 10
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 9
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 15
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 13
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 12
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 9
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 8
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 7
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 6
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 4
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 2
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 1
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 28
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 27
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 26
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 25
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 24
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 23
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 22
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 20
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 19
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 18
تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 17تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم 3
(چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸) ۰۸:۲۷پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید