جزییات خبر

گزارش تصویری تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم - شماره 2

گزارش تصویری تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم - شماره 2

تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 5
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 4
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 3
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 2
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 1
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 17
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 16
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 15
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 14
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 13
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 12
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 11
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 10
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 9
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 8
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 7
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 6
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 21
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 20
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 19
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 18
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 29
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 28
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 27
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 26
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 25
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 24
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 23
تعمیرات پالایشگاه هفتم 2 22

 عکاس: مصطفی بهروزی

(یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸) ۱۲:۱۸پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید