جزییات خبر

گزارش تصویری تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم - شماره یک

گزارش تصویری تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم - شماره یک

 
آورهال پالایشگاه هفتم 4
آورهال پالایشگاه هفتم 3
آورهال پالایشگاه هفتم 2

آورهال پالایشگاه هفتم 28
آورهال پالایشگاه هفتم 27
آورهال پالایشگاه هفتم 26
آورهال پالایشگاه هفتم 25
آورهال پالایشگاه هفتم 24
آورهال پالایشگاه هفتم 23
آورهال پالایشگاه هفتم 22
آورهال پالایشگاه هفتم 21
آورهال پالایشگاه هفتم 20
آورهال پالایشگاه هفتم 19
آورهال پالایشگاه هفتم 18
آورهال پالایشگاه هفتم 17
آورهال پالایشگاه هفتم 16
آورهال پالایشگاه هفتم 15
آورهال پالایشگاه هفتم 14
آورهال پالایشگاه هفتم 13
آورهال پالایشگاه هفتم 12
آورهال پالایشگاه هفتم 11
آورهال پالایشگاه هفتم 10
آورهال پالایشگاه هفتم 9
آورهال پالایشگاه هفتم 8
آورهال پالایشگاه هفتم 7
آورهال پالایشگاه هفتم 6
آورهال پالایشگاه هفتم 5  

عکاس: مصطفی بهروزی

(سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸) ۰۹:۱۵پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید