جزییات خبر

دبیر شورای همیاری و مشارکت کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی

اجرای بیش از 2500 پیشنهاد در سال 97

دبیر شورای همیاری و مشارکت کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی از اجرای بیش از 2500 فقره پیشنهاد از پیشنهادهای کارکنان ، در مجتمع گاز پارس جنوبی خبر داد .

کارکنان (رسمی و غیررسمی )مجتمع گاز پارس جنوبی در سال 97 ، بیش از 37000 پیشنهاد وارد سامانه نظام پیشنهادها نموده اند به نحوی که در هر 14 دقیقه یک پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادهای مجتمع ثبت گردیده است. این رقم نسبت به سال گذشته رشدی معادل 30 درصد داشته است.
پس از بررسی پیشنهادها در شوراهای همیاری و مشارکت کارکنان و دبیرخانه های فرعی پالایشگاهها تعداد 7364 پیشنهاد تصویب که از این تعداد تاکنون 2588 پیشنهاد اجرایی شده است.
مصلائی ثبت این تعداد پیشنهاد را نمودی از رویکرد بهبود مستمر, خلاقیت و نوآوری و تفکر مدیریت مشارکتی دانست که نتیجه همه این موارد ارتقاى بهره ورى را در سازمان به ارمغان می آورد.
سرانه پیشنهاد در سال گذشته را 47/6 پیشنهاد بر نفر اعلام نمود که نسبت به سال 96 رشدی معادل 26% داشته و همچنین نرخ مشارکت جویی کارکنان را 75% اعلام نمود.
دبیر شورای همیاری و مشارکت کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی در ادامه به مشارکت نیروهای پیمانکاری در ارائه پیشنهاد اشاره نمود و بیان داشتند خوشبختانه با هدفگذاری و فعالیتهای انجام شده تعداد 21200 فقره از پیشنهادهای دریافت شده مربوط به همکاران بخش پیمانکاری مجتمع می باشد.
با توجه به اجرای چندین پیشنهاد کمی در مجتمع صرفه اقتصادی قابل توجهی صورت گرفته که توسط کارشناسان امور مالی در دست بررسی و صحه گذاری می باشد.
دبیر نظام مشارکت مجتمع به توسعه بکارگیری بذر پیشنهاد جهت هدایت ذهن های کارکنان به سمت حل مسائل مجتمع و در راستای ارتقای عملکرد شاخص های نظام پیشنهادها در سال 98 اشاره نمود.
از آنجایی که نظام پیشنهادها یک سیستم تفکر فراگیر است، شایسته است که پیشنهادهای ارائه شده توسط همکاران در جهت کمک به تحقق اهداف مجتمع باشد. امیدواریم بتوانیم در سال 1398 با نهادینه سازی رویکرد شور و مشورت و با بهره گیری از خلاقیت کلیه کارکنان و با تحقق اهداف شاخصهای نظام پیشنهادها موجبات تعالی نظام پیشنهادها را بیش از پیش فراهم آوریم .
مصلائی در پایان اهداف نظام پیشنهادها در مجتمع گاز پارس جنوبی در سال 98 را به این شکل برشمرد: دستیابی به سرانه 5/7 پیشنهاد به ازاء هر نفر، دستیابی به نرخ مشارکت جوئی 85 درصد، دستیابی به نرخ پیشنهادها تصویبی 35 درصد، دستیابی به نرخ پیشنهادهای اجرایی 50 درصد و همچنین دستیابی به میزان صرفه جوئی 500 میلیون ریال بر هر نفر.

مجتمع گاز پارس جنوبی
(دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸) ۱۲:۱۶پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید