جزییات خبر

گزارش تصویری آیین گرامیداشت روز جهانی کارگر

گزارش تصویری آیین گرامیداشت روز جهانی کارگر


گزارش تصویری آیین گرامیداشت روز جهانی کارگر 13
گزارش تصویری آیین گرامیداشت روز جهانی کارگر 12
گزارش تصویری آیین گرامیداشت روز جهانی کارگر 11
گزارش تصویری آیین گرامیداشت روز جهانی کارگر 10
گزارش تصویری آیین گرامیداشت روز جهانی کارگر 9
گزارش تصویری آیین گرامیداشت روز جهانی کارگر 8
گزارش تصویری آیین گرامیداشت روز جهانی کارگر 7
گزارش تصویری آیین گرامیداشت روز جهانی کارگر 6
گزارش تصویری آیین گرامیداشت روز جهانی کارگر 5
گزارش تصویری آیین گرامیداشت روز جهانی کارگر 4
گزارش تصویری آیین گرامیداشت روز جهانی کارگر 3
گزارش تصویری آیین گرامیداشت روز جهانی کارگر 2گزارش تصویری آیین گرامیداشت روز جهانی کارگر 1
(چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸) ۲۱:۰۰پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید