جزییات خبر

نشریه داخلی، گامی مؤثر جهت توسعه ارتباطات در سازمان

حسن نوروزی : در عصری که هر لحظه‌اش در گرو تغییرات شگفت انگیز است، ارتباطات حرف اول را می زند. ارتباطات به عنوان یک اصل در همه نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد و جزئی از زندگی اجتماعی انسان به حساب می آید. ارتباط جریانی دو طرفه است که طی آن دو یا چند نفر به تبادل افکار، نظرات، احساسات و حقایق می پردازند.

در عصری که هر لحظه‌اش در گرو تغییرات شگفت انگیز است، ارتباطات حرف اول را می زند. ارتباطات به عنوان یک اصل در همه نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد و جزئی از زندگی اجتماعی انسان به حساب می آید. ارتباط جریانی دو طرفه است که طی آن دو یا چند نفر به تبادل افکار، نظرات، احساسات و حقایق می پردازند.

امروزه در سازمانها نیز ارتباطات انسانی به عنوان یک نیاز ضروری مد نظر قرار گرفته و متولیان امر تلاش می‌کنند با ایجاد یک سیستم ارتباطی مناسب به رشد سازمان خود کمک کنند. البته متناسب با ساختار و شرایط هر سازمان کانال‌های ارتباطی تعیین و تعریف می‌شوند و از ابزارهای ارتباطی متفاوت استفاده می شود، چرا که ارتباط مؤثر به بهبود عملکرد منجر خواهد شد.

اساساً در سازمان های بزرگ و گسترده از شبکه های الکترونیکی داخلی و نشریات داخلی بهره بیشتری می‌برند و به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی مدّ نظر قرار می گیرد . اگرچه نشریات داخلی یک ابزار کارآمد است ولی اثربخشی آن منوط به محتوای تولیدی آن است  که این مهم جز با استفاده از نظرات و مشارکت تضمینی حوزه رسانه تحقق نمی‌یابد. زیرا به همان اندازه که محتوای طراحی و انتشار مطلوب یک نشریه در ایجاد ارتباط مثبت و اثربخش با کارکنان مؤثر است، ضعف در تدارک آنها نیز باعث عدم ایجاد ارتباط مناسب می‌شود. بنابراین روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی نیز با استفاده از نظرات همکاران صاحب نظر و همکاری و مشارکت صمیمانه آنان اقدام به راه‌اندازی نشریه داخلی گازپارس نموده است که یقیناً این کار تیمی به توسعه همدلی و مودت میان کارکنان کمک خواهد کرد. مشارکت و استفاده از ظرفیت بسیار خوب کارکنان در همه امور همیشه مورد نظر روابط عمومی بوده و هست و امیدواریم با استقبالی که همکاران از این نشریه به عمل آوردند بتوانیم گامی مؤثر در جهت توسعه ارتباطات مؤثر در سازمان برداریم .

 

(شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵) ۱۳:۳۹پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید