جزییات خبر

گزارش تصویری نمایشگاه دستاوردهای پالایشگاه نهم

گزارش تصویری نمایشگاه دستاوردهای پالایشگاه نهم

گزارش تصویری نمایشگاه دستاوردهای پالایشگاه نهم

گزارش تصویری نمایشگاه دستاوردهای پالایشگاه نهم

نمایشگاه دستاوردهای پالایشگاه نهم 1

نمایشگاه دستاوردهای پالایشگاه نهم 14
نمایشگاه دستاوردهای پالایشگاه نهم 13
نمایشگاه دستاوردهای پالایشگاه نهم 12
نمایشگاه دستاوردهای پالایشگاه نهم 11
نمایشگاه دستاوردهای پالایشگاه نهم 10
نمایشگاه دستاوردهای پالایشگاه نهم 9
نمایشگاه دستاوردهای پالایشگاه نهم 8
نمایشگاه دستاوردهای پالایشگاه نهم 7
نمایشگاه دستاوردهای پالایشگاه نهم 6
نمایشگاه دستاوردهای پالایشگاه نهم 5

 

نمایشگاه دستاوردهای پالایشگاه نهم 4

نمایشگاه دستاوردهای پالایشگاه نهم 3
نمایشگاه دستاوردهای پالایشگاه نهم 2
(سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵) ۱۵:۰۵پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید