جزییات خبر

گزارش تصویری تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم

گزارش تصویری تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم


تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 25
تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 24
تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 23
تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 22
تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 21
تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 20
تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 19
تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 18
تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 17
تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 16
تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 15
تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 14تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 1
تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 13
تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 12
تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 11
تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 10
تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 9
تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 8
تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 7
تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 6
تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 5
تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 4
تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 3
تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم 2
(چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷) ۰۷:۲۳پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید