جزییات خبر

گزارش تصویری تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم

گزارش تصویری تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم


تعمیرات پالایشگاه سوم 8
تعمیرات پالایشگاه سوم 7
تعمیرات پالایشگاه سوم 6
تعمیرات پالایشگاه سوم 5
تعمیرات پالایشگاه سوم 4
تعمیرات پالایشگاه سوم 3
تعمیرات پالایشگاه سوم 2
تعمیرات پالایشگاه سوم 1
تعمیرات پالایشگاه سوم 21
تعمیرات پالایشگاه سوم 20
تعمیرات پالایشگاه سوم 19
تعمیرات پالایشگاه سوم 18
تعمیرات پالایشگاه سوم 17
تعمیرات پالایشگاه سوم 16
تعمیرات پالایشگاه سوم 15
تعمیرات پالایشگاه سوم 14
تعمیرات پالایشگاه سوم 13
تعمیرات پالایشگاه سوم 12
تعمیرات پالایشگاه سوم 11
تعمیرات پالایشگاه سوم 10
(چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷) ۱۵:۵۶پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید