فراخوان پروژه پژوهشی مجتمع گاز پارس جنوبی

 امکان سنجی و پیاده‌سازی روش‌هایی به منظور کاهش آلاینده CO خروجی دودکش‌های توربین‌های SGT600 واحد C8و SGT400 واحد 107 پالایشگاه چهارم پارس تا حد استاندارد سازمان محیط زیست

جداسازی DSO از کاستیک پالایشگاه چهارم

تدوین دانش، طرح‌ریزی و پیاده‌سازی الگوی مدیریتی برای پروژه‌های توسعه فناوری و ساخت بار اول در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

 مطالعه، و ارائه راهکارهای کاربردی برای مقاوم‌سازی ادوات برق و ابزاردقیق توربواکسپندرهای پالایشگاه چهــارم

ارزیابی، ارائه مدل فرهنگ تعالی ایمنی و پیاده‌سازی فرهنگ ایمنی در پالایشگاه‌های اول و سوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

................................................................................................................................................

 

فرم پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی

دستورالعمل تعیین حق الزحمه عوامل تخصصی در پروژه‌های پژوهشی بالادستی میدان محور و پایین دستی تقاضا محور صنعت نفت - سال 1400