اطلاعیه مهم مورخه 1395/11/05
کلیه شرکت هایی که درخواست ثبت در لیست منابع شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی دارند می‌بایست ابتدا به اداره بررسی منابع وزارت نفت مراجعه و پس از ثبت در AVL وزارت نفت با ارائه تائیدیه اخذ شده درخواست خود را جهت بررسی و ثبت در سامانه مدیریت منابع بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی ارسال نمایند. بدیهی است به درخواست هایی که بدون تائیدیه مورد نظر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمنا متقاضیان محترم میتوانند جهت هماهنگی و اخذ اطلاعات بیشتر در زمینه AVL وزارت نفت ، با شماره 02161623300 تماس حاصل نمایند .

 
 

سامانه مدیریت منابع بازرگانی