بهمن نیا

غلامرضا بهمن نیا

رئیس هیئت مدیره
هادی هاشم زاده فرهنگ

هادی هاشم زاده فرهنگ

عضو اصلی و مدیرعامل

محمد رضا قدسی زاده

عضو اصلی
جمشیدی دانا

مهدی جمشیدی دانا

عضو اصلی

ابراهیم رئیسی

عضو اصلی
خرمدل

ایرج خرمدل

عضو اصلی
علی بیاتی

علی بیاتی

عضو اصلی هیئت مدیره
بابایی

محمد رضا بابایی

عضو علی البدل
شریفی

جمشید شریفی

عضو علی البدل
جولایی

محمد رضا جولایی

عضو علی البدل
علیرضا یوسفی

علیرضا یوسفی

دبیر هیئت مدیره