پالایشگاه دوم (فازهای 2و3)
عملیات توسعه فازهای 2و3 میدان گازی پارس جنوبی تاریخ 6/7/76 به شرکت توتال فرانسه واگذار گردید. و در شهریور سال 81 با همکاری موثر متخصصین و نیروهای کارشناس شرکت ملی گاز بطور کامل راه اندازی و در 26 بهمن ماه سال 81 با حضور رئیس جمهور وقت آقای سید محمد خاتمی رسما" به بهره برداری رسید .
روزانه 5/56 میلیون متر مکعب گاز از دو سکوی سر چاهی برداشت و بصورت سه فازی شامل گاز ، میعانات گازی و آب به وسیله دو خط لوله زیر دریایی 32 اینچ به فاصله 105 کیلومتر به خشکی منتقل می گردد.
به منظور محافظت از لوله ها و جلوگیری از خورندگی آنها ماده شیمیایی گلایکول از طریق 2 خط لوله 5/4 اینچ به سکوها منتقل و به خط لوله تزریق می شود.
گاز ورودی به پالایشگاه پس از جدا سازی از میعانات گازی به 4 واحد عملیاتی هر کدام به ظرفیت 7/13 میلیون متر مکعب منتقل و به شرح ذیل تصفیه می شود :
* شیرین سازی گاز
* نم زدایی
* تنظیم نقطه شبنم گاز
* مرکپتان زدایی
روزانه 3/53 میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده توسط یک خط لوله 56 اینچ وارد شبکه سراسری و 80 هزار بشکه میعانات گازی پس از عبور از دو واحد تثبیت میعانات گازی به مخازن ذخیره سازی جهت صادرات ارسال می گردد .
همچنین H2S جدا شده در واحد شیرین سازی به واحد های باز یافت گوگرد هدایت و روزانه 400 تن گوگرد به صورت دانه بندی شده تولید و توسط کامیون به انبار مکانیزه گوگرد منتقل می شود.
مشخصات واحدهای پشتیبانی:
* 4 دستگاه توربین گازی تولید برق هر کدام به ظرفیت 98/30مگاوات و یک دستگاه ژنراتور بخار به ظرفیت 5/19 مگاوات و دو ژنراتور دیزلی (اضطراری) هر یک به ظرفیت 2 مگاوات.
* 4 دیگ بخار هر یک به ظرفیت 170 تن در ساعت
* 1 مخزن سیستم آب آتش نشانی با ظرفیت 12500 متر مکعب
* 3 مخزن ذخیره میعانات گازی هر یک با ظرفیت 77300 متر مکعب
* 3 واحد تصفیه آب هر یک با ظرفیت 1300 تن در روز