پالایشگاه پنجم (فازهای 9و10)
عملیات توسعه فازهای 9و 10 میدان گازی پارس جنوبی در عسلویه به کنسرسیومی متشکل از شرکت های GS,OIEC,IOECواگذار گردید. و در شهریور سال 87 واحدهای تصفیه گاز در سرویس قرار گرفته و در اردیبهشت سال 88 با راه اندازی واحد های فرایندی بطور کامل به بهره برداری رسید .
در هر فاز دو سکوی عملیاتی سر چاهی نصب شده است که هرکدام پذیرش 12 حلقه چاه را دارند
روزانه 56.5 میلیون متر مکعب گاز از مخزن برداشت و بصورت سه فازی شامل گاز ، میعانات گازی و آب به وسیله دو خط لوله زیر دریایی 32 اینچ به فاصله 105 کیلومتر به خشکی منتقل می گردد.
به منظور محافظت از لوله ها ( جلوگیری از خورندگی و ایجاد هیدرات) ماده شیمیایی گلایکول از طریق 2 خط لوله 5/4 اینچ به سکوها منتقل و به خط لوله تزریق می شود.
گاز ورودی به پالایشگاه پس از جدا سازی از میعانات گازی به 4 واحد عملیاتی هر کدام به ظرفیت 8/13 میلیون متر مکعب منتقل و به شرح ذیل تصفیه می شود :
* شیرین سازی گاز
* نم زدایی
* بازیافت اتان
* تصفیه اتان
* جداسازی ، پالایش و ذخیره سازی پروپان و بوتان
روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده توسط یک خط لوله 56 اینچ وارد شبکه سراسری و 80 هزار بشکه میعانات گازی پس از عبور از دو واحد تثبیت میعانات گازی به مخازن ذخیره سازی جهت صادرات ارسال می گردد .
همچنین H2S جدا شده در واحد شیرین سازی به واحد های باز یافت گوگرد هدایت و روزانه 400 تن گوگرد به صورت دانه بندی شده تولید و توسط کامیون به انبار مکانیزه گوگرد منتقل می شود.
همچنین در این پالایشگاه سالیانه یک میلیون تن اتان تولید و توسط یک خط لوله به پتروشیمی جم منتقل می شود و سالیانه 05/1میلیون تن گاز مایع (LPG)شامل پروپان و بوتان تولید و پس از ذخیره سازی در مخازن بتونی توسط خط لوله به ایستگاه اندازه گیری و نهایتا بارگیری در اسکله پتروشیمی جهت صادرات منتقل می گردد.
مشخصات واحدهای پشتیبانی
* این پالایشگاه فاقد دستگاه توربین گازی تولید برق می باشد و برق خود را از نیروگاه بعثت تامین می کند و سه ژنراتور دیزلی (اضطراری) به ظرفیت 2400 کیلو وات.
* 6 دیگ بخار هر یک به ظرفیت 160 تن در ساعت
* یک مخزن سیستم آب آتش نشانی با ظرفیت 9000 متر
* 4 مخزن ذخیره میعانات گازی هر یک با ظرفیت60000 متر مکعب
* 1 واحد تصفیه آب شامل فاضلاب بهداشتی با ظرفیت 1200 تن در روز ، خنثی سازی با ظرفیت 137 تن در روز و فاضلاب روغنی با ظرفیت 3168 تن در روز