آدرس دفتر مرکزی :استان بوشهر - بندرعسلویه - شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی -صندوق پستی 75391/311

تلفن : 07731312000

پست الکترونیکی :info@spgc.ir